Śląska Konferencja Onkologiczna dla Kobiet z Rakiem Piersi

Pierwsza konferencja odbyła się w roku 2022 w Muzeum Śląskich w Katowicach, poświęcona jest ona tematyce najnowszych metod leczenia raka piersi. Z roku na rok konferencja cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Prelegentami są wybitni lekarze z kraju i zagranicy.